احادیث

 

 

امام علی (ع) : هر کس طمع در درون داشته باشد خود را حقیر کرده . و کسیکه ناراحتیهایش را فاش کند به ذلت خویش راضی شده . و کسیکه زبانش را بر خود امیر کند شخصیت خود را پایمال کرده است

 


امام حسین (ع) : کسانی که رضایت مخلوق را به بهای غضب خالق بخرند، رستگار نخواهند شد


. امام حسین (ع) : هیچ کس روز قیامت در امان نیست ، مگر آن که در دنیا خدا ترس باشد.


                                                                                                                                                امام حسن (ع) : از آن حضرت سؤال شد : زهد چیست ؟ فرمود : رغبت به تقوی و بی رغبتی به دنیا .


 

                                                                                                                                                                          امام حسن (ع) : از آن حضرت سؤال شد : مروت چیست ؟ فرمود : حفظ دین ، عزت نفس ، نرمش ،احسان ، پرداخت حقوق و اظهار دوستی نسبت به مردم .

                                                                                   


                                                                                    

  حضرت رسول (ص) : نشان منافق سه چیز است : 1 - سخن به دروغ بگوید . 2 - از وعده تخلف کند .3 - در امانت خیانت نماید .


حضرت رسول (ص) : منفورترین چیزهای حلال در پیش خدا طلاق است .


  حضرت علی(ع) فرموده اند:

فقر برای مومن از خط گونه اسب خوش نماتر است.


 

  حضرت علی (ع) میفرمایند:

هیچ بنده ای مزه ایمان را نچشد تا دروغ را ترک کند، چه شوخی باشد و چه جدی.


 

 

!! نوشته شده توسط amir | 14:18 | چهارشنبه بیست و هفتم مهر ۱۳۹۰ •

RSS